เอกสารมาตรา 9(2)
นโยบายรัฐมนตรี,นโยบายปลัดกระทรวงฯ,นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
013 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ พู่กัน 15 Sep 2017 12:05:21
012 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ปี2561 พู่กัน 15 Sep 2017 11:53:46
011 แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปปีงบประมาณ2560 พู่กัน 15 Sep 2017 11:46:41
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 3 เรื่อง ลงประกาศ