เอกสารมาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
015 มติประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์เดือน-สิงหาคม-2560 พู่กัน 21 Sep 2017 15:48:17
014 มติประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์เดือน-กรกฎาคม-2560 พู่กัน 21 Sep 2017 15:47:57
013 มติประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์เดือน-มิถุนายน-2560 พู่กัน 21 Sep 2017 15:47:29
012 มติประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์เดือน-พฤษภา-2560 พู่กัน 21 Sep 2017 15:47:08
011 มติประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์เดือน-เมษายน-2560 พู่กัน 21 Sep 2017 15:46:47
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 5 เรื่อง ลงประกาศ